Bomenpark

In het gedenkpark is de afgelopen jaren een flink aantal nieuwe bomen aangeplant. Hierdoor is de collectie naald- en loofbomen gegroeid naar 999 verschillende soorten! In het voorjaar wordt door Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster de 1000ste boomsoort geplant. Door de pandemie vindt deze feestelijke gebeurtenis waarschijnlijk in klein gezelschap plaats.

Covid-19

De gemeentelijke begraafplaatsen zien toe op strikte naleving van de richtlijnen van het RIVM in verband met het corona virus.
Er zijn maximaal 35 bezoekers welkom tijdens een uitvaart met condoleance na afloop.

Begraven voor onbepaalde tijd

Op 27 mei 2021 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om, na bijna 20 jaar, uitgifte van graven voor onbepaalde tijd opnieuw mogelijk te maken op De Nieuwe Ooster. Dit geldt niet alleen voor mensen die dit vanuit hun religie wensen, maar voor iedereen.

Buiten-expositie

Voor fotograaf Mark Kohn zijn bomen individuen. Daar heeft de boom geen boodschap aan, maar het maakt verschil voor hoe wij ze zien en met de natuur omgaan. Om bomen een gezicht te geven maakte Kohn ruim 100 foto’s van boomschors.

Borstbeeld voor Springer

Landschapsarchitect L.A. Springer (1855-1940) heeft op 30 september eindelijk het blijvend eerbetoon gekregen dat hem toekomt. De landschapsarchitect liet zijn sporen na in Amsterdam Oost en in de rest van het land, maar van hem was nog nergens een monument. Daar is nu verandering in gekomen.