Klachten, meldingen en complimenten

Met uw klacht, melding of compliment biedt u ons de gelegenheid onze dienstverlening te optimaliseren

Wanneer u ontevreden bent over dienstverlening van De Nieuwe Ooster kunt u een klacht indienen. Vragen, opmerkingen en complimenten over de dienstverlening zijn uiteraard ook welkom. Voor klachten en meldingen met betrekking tot begraafplaats Rustoord in Diemen klik hier.

Wat is een klacht, melding of een compliment?
Een melding is een vraag of een opmerking over de dienstverlening van De Nieuwe Ooster.

Bij een klacht bent u ontevreden over de dienstverlening, de manier waarop een medewerker van De Nieuwe Ooster zich in een concreet geval tegenover u of een ander heeft gedragen, procedures die in uw ogen onjuist werden toegepast of over onjuiste of onvolledige informatie.

Een compliment spreekt voor zichzelf: u bent tevreden over onze dienstverlening of over hoe een medewerker zich tegenover u heeft gedragen.

Hoe kunt u een klacht, melding of compliment indienen?
Er zijn twee manieren om een klacht, melding of compliment in te dienen:

Vermeld u daarbij altijd:

  • contactgegevens
  • een samenvatting van het probleem

En, indien van toepassing:

  • de naam van de overledene
  • de graf- of asbestemmingslocatie
  • de datum

Let op: anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Werkzaamheden aan een graf kunnen uitsluitend in opdracht van de rechthebbende van het graf worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er met uw klacht, melding of compliment?
Wanneer De Nieuwe Ooster uw melding of klacht heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat beschreven wie de klacht of melding behandelt. De behandelaar kan contact met u opnemen, zodat u uw klacht of melding kunt toelichten. Ook kan het zijn dat de behandelaar om aanvullende informatie vraagt.

Binnen zes weken krijgt u een reactie op uw melding of klacht. Mocht De Nieuwe Ooster meer tijd nodig hebben, dan wordt u daarover tussentijds geïnformeerd en wordt uitgelegd wat de reden van vertraging is.

Complimenten worden aan de betreffende persoon of afdeling doorgestuurd.

Niet tevreden?
Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kunt u zich wenden tot de  Ombudsman Metropool. De Ombudsman beoordeelt dan of De Nieuwe Ooster goed is omgegaan met uw klacht.

Indienen van klachten, meldingen of complimenten:
Email:   info@denieuweooster.nl

Adres:
De Nieuwe Ooster
t.a.v. klachtencoördinator
Antwoordnummer 19127
1000WC Amsterdam (geen postzegel nodig)