Nabestaandencafé

De Nieuwe Ooster organiseert elke laatste zondag van de maand bijeenkomsten voor nabestaanden onder professionele begeleiding. Het jaar rond komt maandelijks een ander thema aan de orde.

Wanneer mensen iemand verliezen die belangrijk voor ze is, verandert gevoelsmatig alles in het leven. Niets lijkt meer hetzelfde, de wereld ziet er anders uit. De prioriteiten verschuiven: wat eerst belangrijk leek, wordt ondergeschikt. Mensen in de omgeving weten niet altijd hoe zij troost en steun kunnen bieden en men heeft het gevoel alleen te staan. In de gesprekken ervaart men dat veel normaal is in een periode van rouw. Door het rouwproces bespreekbaar te maken vinden mensen steun. Ze leren op een andere manier naar het rouwproces te kijken en ervaren dat het helpt om te delen. Wellicht wordt langzaamaan een nieuw evenwicht gevonden. Luisteren mag, deelnemen aan de gesprekken ook, maar niets hoeft. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen, die na het overlijden van een dierbare, met rouw en verlies wil leren omgaan.

Wit u op de hoogte blijven van de activiteiten van het nabestaandecafé, mailt u dan naar m.smeding@amsterdam.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Mischa Smeding 020-25 32 942.