Media en De Nieuwe Ooster

Bent u als vertegenwoordiger van de media op zoek naar informatie of beeldmateriaal? Neem dan contact op met Carla van der Elst (of bij afwezigheid met Mischa Smeding).

Niet alle aanvragen voor televisie- of filmopnames kunnen in behandeling worden genomen. Als uw verzoek aan één van de volgende voorwaarden voldoet kunt u minimaal twee weken van tevoren contact met ons opnemen:

  • de opnames dienen een educatief doel
  • de opnames gaan over een overledene die op De Nieuwe Ooster begraven of gecremeerd is
  • de opnames brengen het gemeentelijk karakter van onze organisatie tot uitdrukking

Voor opnames van uitvaartplechtigheden is toestemming van de nabestaanden noodzakelijk. Deze verzoeken lopen via de betrokken uitvaartondernemer. De termijn van twee weken is hierbij uiteraard niet van toepassing.

Contactpersoon pers:
Carla van der Elst
e-mail c.van.der.elst@amsterdam.nl
telefoon 020-25 32 941 of 06-333 20 742

Bij afwezigheid:
Mischa Smeding
e-mail m.smeding@amsterdam.nl
telefoon 020-25 32 942 of 06-402 33 541

Studieopdrachten
Studenten communicatie of studenten van één van de foto- of filmacademies en andere opleidingen kunnen hun verzoek goed onderbouwd, per mail, minimaal twee weken van tevoren indienen bij c.van.der.elst@amsterdam.nl of m.smeding@amsterdam.nl. De meeste verzoeken kunnen wij helaas niet honoreren omdat wij het belangrijk vinden de rust in het gedenkpark te waarborgen. De Nieuwe Ooster is de grootste begraafplaats van Nederland. Dagelijks vinden in het gedenkpark zes tot twaalf uitvaarten en/of as- verstrooiingen of bijzettingen plaats. Het is daarom aan te raden uw verzoek bij een wat kleinere begraafplaats buiten de stad neer te leggen. De kleine begraafplaatsen krijgen minder aanvragen en zijn eerder bereid mee te werken.