Maandelijks Nabestaandencafé

De Nieuwe Ooster organiseert elke laatste zondag van de maand bijeenkomsten voor nabestaanden onder professionele begeleiding. Dit zijn informele bijeenkomsten voor nabestaanden en betrokkenen binnen en buiten Amsterdam, van wie een dierbare is overleden.

Lees meer

De Nieuwe Ooster

Van de stad, voor de stad

De Nieuwe Ooster is de gemeentelijke begraafplaats van Amsterdam. Het groene en monumentale gedenkpark biedt alle faciliteiten voor begrafenis- en crematieplechtigheden in grote of kleine kring, voor rouwbezoek en voor de condoleance na afloop. Een grote variatie aan grafvakken, urnentuinen en strooiplekken maakt van De Nieuwe Ooster een prachtige plek voor iedereen. Samen met uitvaartondernemers zorgen we voor een zorgvuldige dienstverlening, met aandacht voor ieders persoonlijke wens. Met een gastvrije, open houding bieden we ruimte voor de verschillen tussen mensen en spelen we flexibel in op hun wensen. De Nieuwe Ooster heeft oog voor duurzame vernieuwing en geen winstoogmerk.

Audio / Video / Livestream

De Nieuwe Ooster heeft een nieuw, modern Audio/ Video systeem, waarmee nabestaanden of hun uitvaartondernemers zelf online een programma met muziek, foto’s en video’s kunnen samenstellen. Via een linkje naar de website van Online Ceremonie kan de plechtigheid binnen de gereserveerde tijd worden vormgegeven. Het bekijken van de voorvertoning is belangrijk, zo weten de nabestaanden zeker dat het beeld- en geluidsmateriaal naar wens zal worden afgespeeld. Naast de mogelijkheid om muziek te uploaden, is er ook een online-muziekboek voor nabestaanden.

 >> Lees Verder