Bomenpark

In het gedenkpark is de afgelopen jaren een flink aantal nieuwe bomen aangeplant. Hierdoor is de collectie naald- en loofbomen gegroeid naar 999 verschillende soorten! In het voorjaar wordt door Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster de 1000ste boomsoort geplant. Door de pandemie vindt deze feestelijke gebeurtenis waarschijnlijk in klein gezelschap plaats.

Lees meer

Covid-19

De gemeentelijke begraafplaatsen zien toe op strikte naleving van de richtlijnen van het RIVM in verband met het corona virus.
Er zijn maximaal 35 bezoekers welkom tijdens een uitvaart met condoleance na afloop.

Lees meer

Begraven voor onbepaalde tijd

Op 27 mei 2021 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om, na bijna 20 jaar, uitgifte van graven voor onbepaalde tijd opnieuw mogelijk te maken op De Nieuwe Ooster. Dit geldt niet alleen voor mensen die dit vanuit hun religie wensen, maar voor iedereen.

Lees meer

Buiten-expositie

Voor fotograaf Mark Kohn zijn bomen individuen. Daar heeft de boom geen boodschap aan, maar het maakt verschil voor hoe wij ze zien en met de natuur omgaan. Om bomen een gezicht te geven maakte Kohn ruim 100 foto’s van boomschors.

Lees meer

De Nieuwe Ooster

Van de stad, voor de stad

De Nieuwe Ooster is de gemeentelijke begraafplaats van Amsterdam. Het groene en monumentale gedenkpark biedt alle faciliteiten voor begrafenis- en crematieplechtigheden in grote of kleine kring, voor rouwbezoek en voor de condoleance na afloop. Een grote variatie aan grafvakken, urnentuinen en strooiplekken maakt van De Nieuwe Ooster een prachtige plek voor iedereen. Samen met uitvaartondernemers zorgen we voor een zorgvuldige dienstverlening, met aandacht voor ieders persoonlijke wens. Met een gastvrije, open houding bieden we ruimte voor de verschillen tussen mensen en spelen we flexibel in op hun wensen. De Nieuwe Ooster heeft oog voor duurzame vernieuwing en geen winstoogmerk.

Aanleveren muziek/beeldmateriaal en livestream

Indien u van de uitvaartondernemer of de familie een code heeft ontvangen om in te loggen op livestream dient u het linkje denieuweooster.liveonlinevideo.nl in de adresbalk te plakken of typen.