Culturen

De Nieuwe Ooster kent de variëteit aan culturen die inherent is aan een wereldstad. Door het vrije beleid van De Nieuwe Ooster, kan iedereen op zijn of haar eigen manier begraven of gecremeerd worden. Zoveel mensen, zoveel gebruiken. Het is mogelijk dat het ritueel uit een andere cultuur u inspireert voor uw eigen begrafenis of crematie.

Surinamers
Veel Amsterdammers van Surinaamse afkomst worden bij ons begraven. Vaak worden deze uitvaarten druk bezocht en er wordt veel gezongen. De directe familie en vrienden zijn gekleed in zwart, wit of grijs. Soms speelt een zogenaamd bazuinkoor (orkest met veel koperblazers), op aanvraag van de overledene zo vrolijk, dat de mensen lachend en dansend achter de kist aangaan.

Chinezen
De Chinese gemeenschap kent een grote variatie in rituelen. Eén van de meest opvallende is het meegeven van een rood zakje met een munt, een snoepje, een naald en draad. Om de ‘geest’ af te kopen, de vieze smaak weg te snoepen en als symbool voor geluk en een lang leven. Bovendien wordt veel wierook gebrand en imitatiegeld verbrand in een groot blik.

Sinti en Roma
De bijzondere graven van Sinti en Roma (zigeunerfamilies) geven bepaalde delen van de begraafplaats een aparte sfeer. Op bijzondere dagen gebruiken de nabestaanden de maaltijd bij het graf. Soms worden andere bezoekers van de begraafplaats uitgenodigd mee te eten. De graven worden versierd met kunstbloemen, ornamenten en lichtjes.

Moslims
Direct na het overlijden bidt men gezamenlijk het eerste hoofdstuk uit de koran. Vervolgens wordt de overledene ritueel gewassen en in doeken gewikkeld. De mannen uit de familie brengen het levenloze lichaam naar de begraafplaats waar het met het hoofd in de richting van Mekka in een graf met bekisting op de rechterzij wordt gelegd. Bij het graf worden gebeden uitgesproken. De grafbedekking wordt zo sober mogelijk gehouden.

Ghanezen
Bij uitvaarten van mensen uit Ghana zijn de nabestaanden en veel bezoekers traditioneel gekleed. De dienst wordt druk bezocht en er wordt uitbundig gezongen en geweeklaagd. Men filmt de plechtigheid voor de familie in het vaderland.

Hindoestanen
Voor het Hindoeïsme is de crematie de basis van het uitvaartritueel. De dood is een verlossing van het aardse leven. Hoe sneller het lichaam vergaat, hoe sneller de ziel vrijkomt. Het belangrijkste onderdeel van de uitvaart is de bewassing, uitgevoerd door familieleden. Het mooi aankleden van de overledene is van grote betekenis. De kist wordt geopend en met bloemenkransen versierd. De familie loopt langs de kist en neemt afscheid door rijstkorrels of bloemblaadjes in de kist te leggen. De directe familie gaat mee naar de ovenruimte.