Herdenkingen

Jaarlijks vinden in het gedenkpark van De Nieuwe Ooster officiële oorlogsherdenkingen plaats en een keer in de twee jaar is er Herinnering Verlicht, een avondherdenking voor nabestaanden. Alle bijeenkomsten zijn dit jaar afgelast of aangepast in verband met de Covid-19 pandemie. Zo is er geen publiek toegankelijke herdenking op Klaprozendag en is het team dat vanaf 2006 de lichtjesavond vormgeeft en organiseert bezig een alternatieve avondherdenking te bedenken die past binnen de regels van de Rijksoverheid m.b.t. corona.

Het Herdenkingscomité Buchenwald organiseerde vele jaren lang op 11 april de bevrijding van kamp Buchenwald. In 2018 werd op De Nieuwe Ooster voor de laatste keer de bevrijding van concentratiekamp Buchenwald herdacht. Vanaf 2019 gaat de herdenking op in de Amsterdamse 4 mei herdenking op De Nieuwe Ooster. De Nieuwe Ooster blijft de komende jaren op 11 april de gelegenheid bieden individueel te herdenken bij het monument op de begraafplaats.

Op 4 mei ’s ochtends om 10.00 uur gaat de burgemeester van Amsterdam aan het hoofd van een lange stoet die voert langs een zestal gedenktekens die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

11 November 1918 is de einddatum van de Eerste Wereldoorlog. In de landen van het Gemenebest is die dag uitgeroepen tot Remembrance Day: de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle andere gewapende conflicten officieel worden herdacht. In Engeland wordt de herdenking gehouden op de zondag die het dichtst in de buurt ligt van 11 november. Op De Nieuwe Ooster wordt de herdenking één dag eerder gehouden bij het ereveld van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen. Vanwege Covid-19 gaat de openbare herdenking in 2020 niet door.

Voor meer informatie kunt u mailen naar m.smeding@amsterdam.nl of c.van.der.elst@amsterdam.nl .

Meer weten over de oorlogsmonumenten op De Nieuwe Ooster? Klik hier naar een artikel van Nino van der Enden op de website van het 4 en 5 mei comité Amsterdam.

Er is ook een bijzondere herdenkingsavond voor nabestaanden. Herinnering Verlicht vindt eens per twee jaar plaats op De Nieuwe Ooster. De eerstvolgende editie is op woensdag 3 november 2021.