Uitvaarten van Gemeentewege

Als iemand sterft, dan moet er een uitvaart geregeld worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvaart ligt altijd bij de familie. Samen met een begrafenisondernemer regelen zij de uitvaart. Als de familie zich niet meldt, dan nemen hulpdiensten die de overledene aantreffen contact op met team Uitvaarten van de gemeente Amsterdam. Team Uitvaarten gaat op zoek naar een familielid van de overledene. Wordt er familie gevonden, dan wordt gevraagd om de uitvaart te regelen en te betalen.  Kan de familie de uitvaart niet betalen? Dan kunnen zij bijzondere bijstand aanvragen.

Als de familie de uitvaart niet kan of wil regelen, dan neemt team Uitvaarten het over en regelt de uitvaart. Er is op dat moment geen mogelijkheid meer voor nabestaanden om zelf invulling te geven aan de ceremonie. Reeds gemaakte uitvaartkosten worden niet overgenomen door de gemeente. De gemeente zal de uitvaartkosten en de kosten van de gemeente verhalen op de nalatenschap en tegoeden van de overledene. Zijn deze ontoereikend dan mag de gemeente de kosten verhalen op de familie.

Als de overledene helemaal niemand heeft , dan vraagt de gemeente Stichting  Eenzame Uitvaart de overledene een bijzondere groet te brengen. Dichters schrijven dan een gedicht en lezen dat tijdens de ceremonie voor. Dit gebeurt jaarlijks bij zo’n 1-2% van de uitvaarten die de gemeente regelt. In verreweg de meeste gevallen wordt wel familie gevonden.

Mediaverzoeken
Team Uitvaarten van Gemeentewege krijgt wekelijks verzoeken voor interviews, verslaglegging of het maken van foto’s of filmopnames van de huizen van overledenen en (eenzame) uitvaarten. Op dit moment nemen wij uitsluitend aanvragen in behandeling die bedoeld zijn om voorlichting te geven over of verslag te leggen van de kerntaak van Team Uitvaarten van Gemeentewege: het regelen van de uitvaart op het moment dat niemand hier zorg voor draagt. U kunt uw aanvraag mailen naar: c.van.der.elst@amsterdam.nl en m.smeding@amsterdam.nl . Wij streven ernaar u binnen 3 weken uitsluitsel te geven.
Stageplekken

Het is op dit helaas moment niet mogelijk stage te lopen bij Team Uitvaarten van Gemeentewege.