Richting Mekka

Als grootste begraafplaats van Amsterdam had De Nieuwe Ooster nog geen grafvak dat geschikt was voor islamitisch begraven. In 2011 tekenden zes islamitische koepelorganisaties en stadsdeel Oost een overeenkomst over islamitisch begraven op de gemeentelijke begraafplaats. De Nieuwe Ooster heeft in nauw overleg met het PIBA (Platform Islamitisch Begraven Amsterdam, een initiatief van de gemeente Amsterdam) een plan opgesteld voor de aanleg. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van moslims hebben de islamitische koepelorganisaties van begin tot eind meegedacht. Het resultaat is een ingetogen en sereen ingericht grafvak, dat openstaat voor moslims van alle stromingen en herkomst. Een plek waar alle betrokken organisaties trots op zijn. De graven en het gebouw zijn gericht op Mekka.

Het uitvaartgebouw is in gebruik genomen in 2012 en is het eerste volwaardige uitvaartgebouw voor moslims in Nederland. Het biedt alle voorzieningen voor een waardig afscheid. Het grafvak is aangelegd in de zuid-west hoek van de begraafplaats en toegankelijk via de ingang aan de Rozenburglaan. Het paviljoen huisvest de verschillende functies voor islamitische begraafrituelen. De overdekte bewassingruimte is open en transparant. Een mozaïek van de hand van Rem Posthuma siert het gebouw dat werd ontworpen door architect Furkan Köse van Atelier PUUUR.

Voor het zeker stellen van eeuwige grafrust zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt een graf voor 20 tot 50 jaar afkopen. Daarna kunt u de rechten steeds opnieuw verlengen.
  • Een andere mogelijkheid is om een graf af te kopen waarbij de resten van de overledene na afloop van de graftermijn in een kistje onder in het graf worden begraven. In het graf kan daarboven dan opnieuw worden begraven. Zo kan het graf steeds in de familie blijven.
  • Ook zal De Nieuwe Ooster op het islamitische grafvak een verzamelgraf aanleggen waar overledenen na het verlopen van de graftermijn naartoe kunnen worden overgeplaatst. Hierbij zal de naam van de overledene op een naamplaat worden bijgeschreven op een bij dit verzamelgraf behorend monument.

Een uitvaartondernemer helpt u de spoedprocedure in gang te zetten zodat de uitvaart zo snel mogelijk na het overlijden kan plaatsvinden.
Nabestaanden zijn vrij in de keuze van de uitvaartondernemer. Het is van belang deze met zorg te kiezen. Er zijn verschillen in benadering, kwaliteit van dienstverlening, prijs en nazorg. Meer informatie over het regelen van een uitvaart en adressen van uitvaartverzorgers in uw omgeving vindt u op internet. Maar ook bij de informatiebalie van De Nieuwe Ooster staan wij u graag te woord. Er zijn ondernemers die zich richten op specifieke (religieuze of etnische) groepen.

De graven op het Islamitisch grafvak worden op rij uitgegeven en het is uiteraard mogelijk een grafmonument te plaatsen. Hiervoor gelden nadere voorschriften. Deze kunt u aanvragen bij De Nieuwe Ooster.

Op gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster kunt u straks ook kiezen voor een graf voor onbepaalde tijd, als het aan het college van B en W ligt. Als er geen nabestaanden meer zijn, wordt het graf dan niet geruimd, zolang de begraafplaats bestaat. De gemeenteraad besluit hierover op 26 mei 2021. Lees meer op de website van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze informatie balie op De Nieuwe Ooster, telefoonnummer 020-25 32 900.