Flora en fauna

Het gedenkpark De Nieuwe Ooster heeft veel te bieden. Het 33 hectare grote park maakt deel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Door zijn omvang en karakter is het park een belangrijke groene plek in de stad. Door het ontbreken van kunstlicht is het `s nacht donker op de begraafplaats zoals vrijwel nergens in de stad het geval is. De grote variaties aan vogels en andere dieren vinden op De Nieuwe Ooster niet alleen voedsel en schuilgelegenheid maar vinden hier ook de rust die noodzakelijk is om te kunnen broeden.

Flora
Het park kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan soorten in bomen, heesters en planten. Over de bomen kunt u meer lezen op de pagina `Arboretum`. Door de grote variatie aan soorten is het park een prachtige, afwisselende plek om te wandelen. De variatie in soorten heeft ook een belangrijke functie. Aan de meeste struiken komen na de bloei bessen of vruchten. Deze dienen tot voedsel voor de vogels. Hoe gevarieerder het voedselaanbod hoe meer soorten dit aantrekt. Daarnaast is een grote variatie belangrijk om te voorkomen dat bij plantenziektes (iepenziekte, bacterievuur, watermerkziekte, kastanjemineerziekte e.d.) grote oppervlakten aan beplanting verloren gaat. Het koesteren van vogels en andere dieren kan niet zonder aandacht te schenken aan de beplanting op het park. Zo heeft De Nieuwe Ooster bewust gekozen voor de aanplant van bijvoorbeeld groepen vlinderstruiken (Budleja). Dit trekt vele soorten vlinders aan. Door het minimaal gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen wordt het leefklimaat van insecten een stuk plezieriger. U kunt zich voorstellen dat de vogels en egels hier dankbaar gebruik van maken.

Onderhoud beplanting
Elke rechthebbende betaalt jaarlijks een onderhoudsbijdrage voor het park. Dit maakt het mogelijk het 33 hectare grote park in goede staat te houden. In het voorjaar worden bij de graven vaste planten afgeknipt en rozen gesnoeid. Vanaf april tot eind oktober (al naar gelang de temperatuur) wordt volop gras gemaaid. Hoewel het aan de rechthebbende van het graf is om het graf netjes te houden, worden de graven door de hoveniers van de Nieuwe Ooster toch minimaal schoongemaakt om het totaalbeeld van het park te waarborgen. In het najaar worden de vele duizenden kilo`s bladeren opgeruimd en de hagen geknipt. Het hele jaar door vindt onderhoud aan de bomen plaats. Bij de bijzondere gedenkplekken en het voorplein wordt seizoensbeplanting aangebracht.

Fauna
Zoals gezegd heeft De Nieuwe Ooster een grote verscheidenheid aan dieren. Vooral de vogels zijn rijk vertegenwoordigd. Zo zijn onder meer de volgende soorten gespot: koolmees, pimpelmees, zwartkopmees, boomklever, staartmees, roodborst, appelvink, halsbandparkiet, boomvalk, ransuil, sperwer, buizerd, groene specht, grote bonte specht en slechtvalk. Zeer recent is zelfs een ijsvogel gespot bij de grote vijver.
Onze vogelexpert plaatst jaarlijks verschillende nestkastjes waar de vogels dankbaar gebruik van maken. Sinds kort zijn er naast muis, mol (tot ons verdriet), konijn en haas ook eekhoorns woonachtig in het park.