Soorten graven

Particulier graf
U koopt een recht op een particulier graf voor minimaal twintig en maximaal vijftig jaar. Ook kunt u in de oudste gedeelte van de begraafplaats kiezen voor een graf voor onbepaalde tijd, in de volksmond eeuwigdurend graf geheten. Op enkele grafvakken is een minimale periode van 10 jaar mogelijk. Daarna is verlenging voor periodes van telkens maximaal twintig jaar mogelijk.  Een particulier graf biedt veel mogelijkheden voor de aankleding met groen en/of een gedenkteken op een door u zelf gekozen plek.

Algemeen graf

U koopt het recht op een plekje in een gedeeld (kelder)graf. De Nieuwe Ooster bepaalt de plek. U kunt een kleine gedenksteen plaatsen. Het graf blijft tien jaar bestaan. Na afloop van die tien jaar wordt de overledene herbegraven in het verzamelgraf. Deze plek heeft een speciaal monument en is te bezoeken als gedenkplek.

Voor ruiming van algemene graven wordt dit voornemen aangekondigd in de informatieborden ter plaatse en bij de beide ingangen.

Algemeen graf Speciaal
Deze algemene graven liggen langs een hoofdpad en zijn ruimer opgezet dan de gewone algemene graven. U kunt een gedenksteen en beplanting plaatsen. Het graf blijft tien jaar bestaan. Na afloop van die tien jaar wordt de overledene herbegraven in het verzamelgraf. Deze plek heeft een speciaal monument en is te bezoeken als gedenkplek.

Kindergraf
Wij hebben aparte kinderhoven waar kinderen tot 12 jaar in eigen sfeer en intimiteit begraven kunnen worden.

U kunt, op de meeste grafvakken, een bankje huren voor bij het eigen graf.

Er zijn enkele voorschriften ten aanzien van het formaat van de gedenksteen en de hoogte van de beplanting. De regels staan in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening is door stadsdeelraad Oost vastgesteld. Vraag hiernaar bij De Nieuwe Ooster.

Voor alle graven geldt een verplichte onderhoudsbijdrage voor het in stand houden van het park. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking.

U krijgt bij een particulier graf of kindergraf te maken met de volgende kosten:

  • het begraafrecht, kosten voor begraven
  • gecombineerd tarief voor grafrechten en algemene onderhoudsbijdrage voor het gedenkpark

Bij een algemeen graf betaalt u in een keer voor tien jaar. Hierbij is het begraafrecht, het gebruiksrecht en het onderhoudsrecht inbegrepen.

Bij alle graven moet u rekening houden met eventuele kosten voor grafbedekking en de bijbehorende vergunning.