De Nieuwe Ooster:
van de stad, voor de stad

De Nieuwe Ooster is een gemeentelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze medewerkers staan in een lange en rijke traditie. Zij bieden nabestaanden een schat aan ervaring, vakkennis en een open en persoonlijke ontvangst. Voor alle Amsterdammers en iedereen die zich Amsterdammer voelt,  ongeacht herkomst en religie. Bij De Nieuwe Ooster draait het om mensen. Om de wensen van de nabestaanden én om onze medewerkers. Zij hebben zich verbonden aan het idee dat ze het verschil kunnen maken. En dat doen ze. Dag in, dag uit. Sinds 1894.

De sfeervolle, monumentale architectuur en het prachtige gedenkpark bieden alle faciliteiten op het gebied van begraven, cremeren en gedenken. De uitvaartplechtigheid  kan in één van de rijksmonumentale aula’s plaatsvinden. Na afloop vindt de feitelijke crematie of begrafenis van de overledene op De Nieuwe Ooster plaats. In een van de koffiekamers is vervolgens gelegenheid tot condoleren en napraten. Allerlei soorten consumpties zijn mogelijk. De Nieuwe Ooster heeft sinds kort een eigen, gemeentelijk rouwcentrum. Het afscheid, de uitvaartplechtigheid zowel als de begrafenis of crematie kunnen op De Nieuwe Ooster plaatsvinden. Voor nabestaanden betekent dit extra comfort en rust. Het nabestaandencafé biedt elke laatste zondag van de maand een luisterend oor en gelegenheid tot contact met andere nabestaanden.

Een uitvaart regelen
Op het moment dat iemand overlijdt moeten er veel dingen besloten en geregeld worden voordat de uitvaart kan plaatsvinden. Omdat hiervoor maar een paar dagen beschikbaar zijn, kunt u zich laten adviseren en ondersteunen door een uitvaartondernemer. Deze maakt met u afspraken over de diensten die hij of zij zelf verleent (verzorging, vervoer en opbaren van de overledene, rouwkaarten, rouwbezoek, rouwstoet enz.), en maakt daarnaast uit uw naam afspraken met De Nieuwe Ooster over het tijdstip en de gang van zaken bij de uitvaart.

De uitvaartleider fungeert in dat opzicht als tussenpersoon. Dat is prettig voor alle betrokkenen. Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met De Nieuwe Ooster, bijvoorbeeld als u meer informatie wilt hebben. U bent immers degene die bepaalt hoe de uitvaart verloopt en u bent voor De Nieuwe Ooster de aanvrager en opdrachtgever voor de begrafenis of de crematie. U bent daarna ook degene die de zeggenschap heeft over het graf of/en de bestemming van de as. De Nieuwe Ooster houdt uiteraard altijd zoveel mogelijk rekening met uw individuele wensen.