Huursteentje op algemeen graf

De Nieuwe Ooster biedt de mogelijkheid om voor een klein bedrag een huursteentje op een algemeen graf te laten plaatsen.

In een algemeen (kelder)graf liggen meerdere overledenen begraven die geen familie van elkaar waren. Een algemeen graf is voor 10 jaar. Op een algemeen graf mag een gedenksteen geplaatst worden maar helaas heeft niet iedereen daar de financiële middelen voor. Voor een eenmalig, klein bedrag mag u voor 10 jaar gebruik maken van een huurmonumentje met tekst op een tekstplaatje. Het huursteentje blijft eigendom van De Nieuwe Ooster.

Voor meer informatie kunt u ’s morgens bellen naar onze informatiebalie, telefoon 020-25 32 900.